Skupština Republike Kosova

Javna rasprava Komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj za izmene i dopune Zakona o javnim službenicima

17.05.2024

Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj, kojom je predsedavao Valon Ramadani predsednik, održala je danas javnu raspravu za izmene i dopune Zakona br. 08/L-197 o javnim službenicima.

Da bi dali svoje preporuke, primedbe i sugestije u vezi sa navedenim nacrtom zakona, prisustvovali su predstavnici Kancelarije EU na Kosovu, RAEPK-a, Udruženja osoba sa ograničenim sposobnostima i Asocijacije opština Kosova.

Zahtev i uključivanje u nacrt zakona nezavisnih institucija koje je osnovala Skupština, obezbeđivanje prevoza za osobe sa ograničenim sposobnostima i mogućnost rada preko interneta, pokretanje javnih konsultacija o nacrtu zakona, obrazloženja za predviđene premeštaje civilnih službenika, pitanja vršilaca dužnosti i vremenskih rokova, bili su neki od zahteva i primedbi koje su izneli prisutni na javnoj raspravi.

Takođe, imenovanja i razrešenja iz radnog odnosa, raspisivanje konkursa unutar i van opštine, rokovi za prijem novih radnika, bila su neka od drugih pitanja o kojima se razgovaralo na današnjem sastanku. 

Na javnoj raspravi doprinos su dali i članovi Komisije, koji su pozitivno ocenili komentare prisutnih i izrazili mišljenje da će svaka preporuka biti pažljivo razmotrena, kako bi se održala funkcionalna, nepristrasna i profesionalna administracija.

Predsednik Komisije Valon Ramadani na kraju ove javne rasprave, zahvalio se prisutnima na komentarima, pozivajući ih da iste dostave u pisanoj formi u određenom roku.