Skupština Republike Kosova

Grupa prijateljstva sa Kanadom održala je održala sastanak sa članom Parlamenta, ujedno i parlamentarnim sekretarom ministra inostranih poslova Kanade Rob Oliphant

15.04.2024

Grupa prijateljstva sa Kanadom u Skupštini Republike Kosovo, pod rukovodstvom predsednice Mimoze Kusari Lile i poslanika Armenda Zemaja, održala je sastanak sa Rob Oliphant, poslanikom u Parlamentu i parlamentarnim sekretarom ministra spoljnih poslova Kanade.

Sastanak je počeo razmenom informacija o političkim sistemima dve zemlje, nastavljen razgovorom o nizu važnih političkih pitanja (uključujući složenu političku tranziciju Kosova prije i nakon proglašenja nezavisnosti, izazove u regionalnom i međunarodnom predstavljanju) i ljudska prava, sa posebnim naglaskom na potrebu priznavanja i zaštite prava zajednica, uključujući i prava LGBTK+ zajednice u zemlji.

Takođe, bilo je reči o velikom potencijalu ekonomske saradnje u sektorima od posebnog značaja za Kosovo, vojnoj saradnji, kao i o neophodnosti procesa olakšavanja slobodnog kretanja građana sa Kosova u Kanadu. 

Na kraju sastanka, Grupa prijateljstva sa Kanadom se zahvalila kanadskoj stranki i ocenila saradnju i posvećenost Kanade Kosovu u svim oblastima, pozdravljajući buduću saradnju.