Skupština Republike Kosova

Zakoni

279 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-217
Zakon br.08/L-217 o ratifikaciji ugovora o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-216
Zakon br.08/L-216 o ratifikaciji ugovora o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon