Skupština Republike Kosovo

Zakoni

163 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-073
Zakon br.08/L-073 o ratifikaciji razmene diplomatskih nota u vezi sa pomoći pružanom u formu grantova prema zakonu o stranoj pomoći iz 1961. godine i zakonu za kontrolu prodaje oružja između Republike Kosova i Sjedinjenih Američkih Država
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-069
Zakon br.08/L-069 o ratifikuji Sporazuma između Republike Kosovo koju zastupa Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Vlade Švajcarske koju predstavlja Savezno Ministarstvo Spoljnih Poslova putem Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju o programu Integrisano Upravljanje Vodnim Resursima na Kosovu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon