Skupština Republike Kosova

Zakoni

262 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-195
Zakon br.08/L-195 o ratifikaciji Sporazuma između Ministarstva Odbrane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Severne Irske i Ministarstva Odbrane, u ime Vlade Republike Kosova u vezi sa priključivanjem osoblja Kosovskih Bezbednosnih Snaga u pešadijsku četu Roulement na Folklandskim Ostrvima
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-183
Zakon br.08/L-183 o naknadi za podršku javnih radova
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon