Skupština Republike Kosova

Istraživanja Direkcije za istraživanja, biblioteke i arhivu

Spisak istraživanja:

Br.

Tema

Godina

1

Rani brakovi na Kosovo  

2

Regulisanje porodiljskog odmora za majke i očeve, analiza zakonodavstva nekoliko država regiona i EU-a

 

3

Prakse zaštite domaćih proizvoda, analiza zakonodavstva nekoliko država regiona i EU-a

 

4

Popisi stanovništva i stanova u državama Jugoistočne Evrope

 

Primedba: Zainteresovana lica za pristup u zakonodavnim izražavanjima kao i budžetskim i finansijskim analizama, trebaju dostaviti zahtev u skladu sa Zakonom o uvidu u javnim dokumentima  (ZAKON BR. 06/L-081), pri Direkciji DIBA, na elektronskoj adresi: [email protected].