Skupština Republike Kosova

Troškovi putovanja poslanika Skupštine Republike Kosovo za period 2011-2021

08.02.2022

Na osnovu interesovanja i brojnih zahteva medija za pristup putnim troškovima poslanika Skupštine Republike Kosovo za period 2011-2021. godine, u nastavku transparentnosti i u funkciji javnog interesa, nađite u prilogu putne troškove poslanika za gorepomenuti period.

Pojašnjenje:

Naknada putnih troškova poslanika vrši se na osnovu odluke predsednika Skupštine Republike Kosovo br. 04-V-079, od 10. oktobra 2011. godine, izdat u skladu sa članom 20. Zakona br. 03/L-111 o pravima i odgovornostima poslanika.

Poslaniku se nadoknađuju putni troškovi: do 30 km – 10 evra, do 60 km – 20 evra i preko 60 km – 30 evra, za učešće na plenarnoj sednici i u radu komisija.

Nadoknada putnih troškova ne podrazumeva troškove za gorivo, već za sve načine putovanja.

Period: novembar - decembar 2011. god.

Period: januar - decembar 2012. god.

Period: januar - decembar 2013. god.

Period: januar - decembar 2014. god.

Period: januar - decembar 2015. god.

Period: januar - decembar 2016. god.

Period: januar - jul 2017. god.

Period: avgust - decembar 2017. god.

Period: januar - decembar 2018. god.

Period: januar - decembar 2019. god.

Period: januar - decembar 2020. god.

Period: januar - decembar 2021. god.