Skupština Republike Kosovo

Sednica komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica, žrtve seksualnog nasilja u ratu i peticije

17.09.2021

Predvođena predsedavajućom Dudom Balje, komisija za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica, žrtve seksualnog nasilja u ratu i peticije, održala je danas sastanak sa predstavnicima Nezavisne inicijative slijepih Kosova.

Na ovom sastanku tema razgovora bila je formiranje Mediko-socijalne komisije sa sveobuhvatnim sastavom.

Predstavnici ove inicijative u svom govoru zatražili su od članova komisije da urede pitanje Medicinsko-socijalne komisije, sa stručnim lekarima, kao i uz široko uključivanje civilnog društva, ističući potrebu proširenja ove komisije na druge regionalne centre.

Tražili su i da se uredi pitanje ponovne procjne slepih osoba. Prema njihovim rečima, slepe osobe koje uđu u prvu grupu ne bi trebalo ponovno ocenjivati.

Predsedavajuća Duda Balje naglasila je da će komisija pomoći u regulisanju ovih pitanja, što se nje tiče, uglavnom u oblasti ljudskih prava, pozivajući na saradnju sa drugim skupštinskim komisijama.

"Uključićemo se, gde je to potrebno, protiv kršenja prava slepih osoba. Sarađivaćemo i sa Komisijom za zdravstvo, na izmenama Zakona o zdravstvu ”, naglasila je Balje.

Komisija je u okviru svojih aktivnosti raspravljala i o narednom sastanku i modalitetima ovog sastanka radi razmatranja Zakona protiv nasilja u porodici.