Skupština Republike Kosova

Sednica Komisije za budžet, rad i transfere

05.10.2022

Komisija za budžete, rad i transfere, kojim je predsedavao predsednik Armend Muja, održala je danas sednicu.

Komisija je usvojila godišnji finansijski izveštaj Institucije Narodnog Advokata za 2021. godinu, dok je u nastavku razmotrila Nacrt zakona br.08/L-162 o ratifikaciji sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Međunarodnog udruženja za razvoj za "Projekat reforme sistema socijalne pomoći na Kosovu".

Ovaj Nacrt zakona je članovima Komisije predstavio ministar finansija Hekuran Murati, prema kojem se ovim sporazumom predviđa reforma socijalnog i penzionog sistema. Ministar Murati je pojasnio da se ne radi o kreditu za finansiranje socijalnih šema, već za reformu ovog sektora.

Članovi Komisije postavljali su brojna pitanja o predmetnom Nacrtu zakona i tražili pojašnjenje od ministra Muratija u vezi sa razlogom za dobijanje ovog kredita. S druge strane, ministar je dao obrazloženja u vezi sa sporazumom i zatražio od poslanika da se isti izglasa, jer je, kako je rekao, veoma važan za Republiku Kosovo.

Nakon završene rasprave, Nacrt zakona je dobio podršku većine članova Komisije i upućen je na razmatranje na sednici.

Jednoglasnu podršku Komisije dobila su tri Nacrta zakona u vezi sa međunarodnim sporazumima koje je prethodno predstavio ministar Hekuran Murati.

Nacrt zakona br.08/L-169 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosovo, koju zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske unije za učešće Kosova u „Fiscalis“, Program Evropske unije za saradnja u oblasti oporezivanja, Nacrt zakona br. 08/L-170 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosovo, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske unije za učešće Kosova u  Program Evropske unije "Carine" za saradnju u oblasti carine, i Nacrt zakona br. 08/L-171 o ratifikaciji Sporazuma o su-finansiranju za projekat parka za inovacije i obuku u Prizrenu (PIO) između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i SR Nemačke koju predstavlja GIZ, upućeni su za sednicu na glasanje.

Komisija se složila da se razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za budžet Republike Kosovo za 2021. godinu i razmatranje godišnjeg izveštaja Fonda penzijske štednje za 2021. godinu odlože za naredni sastanak.