Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu 

26.01.2023

Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštitu, pod vođstvom Fatmire Kollçaku, predsednice, održala je redovnu sednicu. 

Na ovom sastanku je raspravljano o planu rada ove Komisije za februar mesec 2023. god.