Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije

30.11.2022

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije  protiv korupcije održala je redovnu sednicu kojom je predsedavao predsednik Adnan Rrustemi.

Na ovoj sednici, nakon razmatranja zahteva institucija i agencija koji spadaju u delokrug ove komisije, odlučeno je da se Komisiji za budžet, rad i transfere predlože dva amandmana na Nacrt zakona br. 08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2023. godinu, jedan za Agenciju protiv korupcije i jedan za Akademiju pravde.