Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo...

09.12.2022

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitet, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije za borbu protiv korupcije održala je redovnu sednicu kojom je predsedavao predsednik Adnan Rustemi.

Na ovom sastanku je usvojen izveštaj o Nacrtu zakona br. 08/L-052 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-010 o kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine.

Takođe, usvojen je izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. 08/L-072 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije za Nacrt zakona br.08/L-145 za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađenja, izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije za Nacrt zakona br. 08/L-181 za procenu uticaja na životnu sredinu i izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije za Nacrt zakona br.08/L-152 o antidopingu.