Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo...

22.09.2022

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije za borbu protiv korupcije, održala je redovnu sednicu, kojom je predsedavao Adnan Rrustemi, predsednik, na kojoj je u načelu usvojen Nacrt zakona br. 08/L-155 o sankcijama ciljane  protiv stranih prekršilaca ljudskih prava.

Na ovoj sednici, članovi ove komisije odredili su datum 3. oktobar 2022. godine za intervju sa kandidatima za člana Sudskog saveta Kosova.
Takođe, imenovana je i radna grupa za Nacrt zakona br. 08/L-107 za Pravne akte.