Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za spoljne poslove i dijasporu

24.01.2023

Komisija za spoljne poslove i dijasporu održala je danas prvu sednicu prolećnog zasedanja kojojje predsedavao Haki Abazi, predsednik  komisije.

Na ovoj sednici komisija je prvo razmotrila i usvojila Izveštaj o radu za prethodnu  godinu.

Komisija je formirala radnu grupu za izradu Plana rada za 2023. godinu u sledećem sastavu: Gazmend Gjyshinca (predsedavajući), Ariana Musliu - Shoshi, Time Kadrijaj i Adelina Grainca, članovi ove grupe.