Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport

24.01.2023

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport, kojom je predsedavao predsednik Ardian Gola, održala je narednu sednicu na kojem su u načelu razmatrana dva nacrta zakona.

Tokom ovog sastanka, Komisija je u principu razmatrala Nacrt zakona o visokom obrazovanju u Republici Kosovo, kao i Nacrt zakona o kinematografiji.

Oba Nacrta zakona su u principu razmotrena u skladu sa Poslovnikom Skupštine i obrazložena su od strane ministra MONT-a, Arbërie Nagavci, i MKOS-a, Hajrullah Çeku.

Članovi Komisije su, nakon rasprave, jednoglasno usvojili ova dva Nacrta zakona i preporučili njihovo usvajanje Skupštini..