Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije

27.01.2023

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije, na današnjoj sednici koju je predsedavala Duda Balje, predsednica Komisije, održala je svoju redovnu sednicu.

    Na pomenutoj sednici pored članova Komisije, učestvovali su i predstavnici Nevladine organizacije ‘’Glas Roma, Aškalija i Egipćana’’, na čelu sa Izvršnim direktorom ovog NVO-a, g. Isak Skenderijem.

    Članovi Komisije su na dnevnom redu imali sastanak sa predstavnicima Nevladine organizacije ‘’Glas Roma, Aškalija i Egipćana’’.  Na pomenutom sastanku, Izvršni direktor ovog NVO-a, g. Skenderi je članove Komisije informisao u vezi posete Nemačkoj koji je realizovan od strane delegacije ove funkcionalne Komisije zajedno sa nekoliko predstavnika ovog NVO-a.  U nastavku g. Skenderi je napomenuo da su tokom ove posete imali veoma plodotvorne razgovore sa nekoliko poslanika Bundestaga kao i sa nekoliko predstavnika koji se bave pitanjima ne većinskih zajednica a posebno Romske populacije koji žive i rade u Nemačkoj u oblasti njihovih prava u celini.  Na kraju je Izvršni direktor ovog NVO-a, g. Skenderi rekao da bi trebalo da se u novi Zakon protiv Diskriminacije ubaci kao posebna preambula zaštita prava od Diskriminacije Roma, Aškalija i Egipćana koji žive i rade na Kosovu.

U nastavku gore pomenute sednice članovi Komisije su razmatrali i usvojili godišnji Izveštaj rada ove Komisije za 2022 godinu.