Skupština Republike Kosova

Plenarna sednica Skupštine

09.12.2022

Skupština Republike Kosovo održala je danas redovnu plenarnu sednicu, kojom je na početku predsedavala potpredsednica Saranda Bogujevci.

Nakon izjava van dnevnog reda i parlamentarnih pitanja, sednica kojom je predsedavao predsednik Glauk Konjufca, nastavila je rad drugim razmatranjem Nacrta zakona o sprovođenju međunarodnih ciljanih finansijskih sankcija i Nacrta zakona o državnom dugu i državnim garancijama.

Na ove nacrte zakona predloženi su amandmani koji su usvojeni, a oba nacrta zakona većinom glasova takođe su usvojena na drugom razmatranju.

Nakon usvajanja dva nacrta zakona, nastavljen je rad formiranjem Ad-hoc komisije za izradu Nacrta zakona o izradi procesa prelazne ocene, koja je formirana nakon izjava parlamentarnih grupa i relevantnih predloga.

Skupština je nastavila rad sa prvim razmatranjem Nacrta zakona o javnim službenicima, koji je poslanicima predstavio i obrazložio ministar unutrašnjih poslova Xhelal Svelça.

Ministar Svelça je, između ostalog, naglasio da je ovaj nacrt zakona deo opšte reforme i jedan od najvažnijih nacrta zakona, stoga je zahtevao od poslanika da isti podrže na usvajanje.

Predstavnici PG Vetevendosje, dajući podršku nacrtu zakona, smatrali su da je to prilika za reformu, da se otvori put novoj generaciji, dijaspori i uglavnom zastupljenošću žena, kao priliku za zapošljavanje u administraciji, jer je, kako je ocenjeno, na srednjim i nižim rukovodećim pozicijama zastupljenost žena veoma niska.

Predsednici i drugi poslanici opozicionih parlamentarnih grupa, PDK, LDK i AAK, usprotivili su se usvajanju ovog nacrta zakona, zahtevajući da se isti povuče. Oni su ocenili da Nacrt zakona sadrži mnoga zakonska i ustavna kršenja.

Nakon što je rasprava iscrpljena, sa 61 glasom Za, Skupština je usvojila Nacrt zakona na prvom razmatranju, čime je otvoren put za razmatranje istog u parlamentarnim komisijama.

Prema dnevnom redu, Skupština je nastavila rad sa prvim razmatranjem Nacrta zakona o platama u javnom sektoru, koji je Skupštini takođe predstavio ministar Xhelal Svelça.

Tokom obrazlaganja nacrta zakona, ministar Sveçla je naglasio da su javna administracija i reforma iste prioritet Vlade Republike Kosovo.

On je istakao da je proces reforme težak i da će biti rezultat bliske institucionalne saradnje, u cilju povećanja efikasnosti u javnom sektoru.

Nakon njegovog govora usledilo je iznošenje stavova parlamentarnih grupa.

Skoro sve parlamentarne grupe su u načelu podržale ovaj nacrt zakona, ali su tokom rasprave zatražene neke izmene i dopune za različite sektore.

Ovaj nacrt zakona je takođe dobio dovoljnu podršku poslanika i prešao je u fazu razmatranja i amandmandovanja u nadležnim komisijama.