Skupština Republike Kosovo

Nastavak plenarne sednice skupštine

23.11.2021

Pod rukovodstvom predsednika Glauk Konjufca, Skupština Republike Kosovo nastavila je danas rad sa preostalim tačkama od juče.
 
Zbog nedostatka kvoruma, sa dnevnog reda su skinuti razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja budžeta Republike Kosovo, kao i Izveštaj Autoriteta za civilno vazduhoplovstvo Kosova za 2020. godinu.
 
S druge strane, poslanici su jednoglasno glasali za davanje saglasnosti na Godišnji izveštaj JP Operator sistema, prenosa i tržišta – KOSTT A.D. za 2020. godinu.
 
Dalje, u ime Vlade, govorila je ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Arberie Nagavci (ovlašćena od strane ministarke industrije, preduzetništva i trgovine Rozeta Hajdari), koja je iznela preporuku i obrazloženje za Predlog – odluku Vlade u vezi sa davanjem saglasnosti na preporuke Međuministarske komisije za strateške investicije, za dodelu statusa strateškog investitora investicionom subjektu „KOSMONTE FOODS” DOO).
 
Nakon rasprave, proceduralnom mocijom koju je predložio predsednik Skupštine Glauk Konjufca, odlučeno je da se ovo pitanje odloži za narednu sednicu.
 
U toku rada razmotrena je lista kandidata koje je predložila Vlada Republike Kosovo za članove Odbora Tela za razmatranje nabavki.
 
Kako bi izneo stav Vlade, obratio se ministar finansija Hekuran Murati, koji je istakao da glavni kriterijum za izbor članova Borda treba da bude njihov integritet.
 
Skupština nije imala kvorum i nije donela odluku o ovom pitanju.

Ministarka Nagavci je pozvana da iznese Nacrt Odluke o članovima Nacionalnog saveta za nauku, koja, nakon što je obrazložila predlog sa listom relevantnih kandidata, zatražila njeno usvajanje. Takođe, predsednik Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju i inovacije Ardijan Gola, obrazložio je listu kandidata za Državni savet nauke, koju su poslanici usvojili. 

Formirana je i Ad-hoc komisija za izbor kandidata za tri člana Nezavisne komisije za medije.

Tajnim glasanjem za neizvršne članove Borda Centralne banke Republike Kosovo izabrani su Bashkim Nurboja i Vlora Latifi Jashari, dok je postupak izbora trećeg člana, u nedostatku kvoruma, odložen za jednu od narednih zasedanja.