Skupština Republike Kosovo

Komisija za evropske integracije održala je sednicu po redu

25.01.2022

Komisija za evropske integracije Skupštine Kosova sastala se danas pod predsedavanjem predsednice Rrezarta Krasniqi, kako bi razmotrila svoj izveštaj o radu za prošlu godinu, kao i jedan Nacrt zakona.

Nakon diskusije članova o različitim aspektima rada komisije, kao i razmatranja izveštaja o radu za 2021. godinu, komisija je isti usvojila.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o prodaji stanova za koje postoji stambeno pravo, sa amandmanima funkcionalne komisije sa aspekta usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a.