Skupština Republike Kosovo

Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu održalo je redovnu sednicu

27.07.2021

Danas je Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu, kojom je predsedavao Ferat Shala, predsednik, održao redovnu sednicu, u kojoj  je prisustvovala ministarka  industrije, preduzetništva i trgovine Rozeta Hajdari.

Tokom svog izveštaja, ministarka Hajdari je opširno govorila o stepenu primene Zakona o trgovačkim društvima i problemima koji su se pojavili u ovom procesu. Rekla je da su te poteškoće rešene i da se radi na njihovom rešavanju.

Dalje, predsedavajuća radne grupe, poslanica Mimoza Kusari Lila, govorila je o javnoj raspravi održanoj prošle sedmice, čiji su deo bile i interesne grupe. Kusari Lila je naglasila da je radna grupa identifikovala probleme sa lokalnim preduzećima, prilikom registracije njihovih jedinica u Albaniji i obrnuto.

Nakon toga, članovi komisije  su opširno raspravljali o nekim pitanjima, kao što su rodna kvota i vladini napori da poveća uključivanje žena u oblasti biznisa  i šire, kao i rodne razlike u primanju plata na relevantnim pozicijama.

Dalje, ministarka  Hajdari naglasila  je interes vlade, kao osnovnu potrebu našeg društva, za povećanjem broja žena u inženjerskim zanimanjima, i naglasila  nameru da sarađuje sa univerzitetima i preduzećima za razvoj industrije.

Zatim, članovi komisije su se  složili da radna grupa treba dati svoje preporuke i predstaviti sve nalaze Skupštini.

Dalje, Komisija je podržala vladinu odluku o izboru odbora Regulatornog ureda za energiju, kao i preporuke u vezi sa trenutnom situacijom u sektoru voda i učinkom regionalnih vodovodnih kompanija.

Sednica je završena sa  formiranjem četiri radnih grupa sa jednim predsedavajućim i dva člana, radi razmatranja nacrta zakona u proceduri.