Skupština Republike Kosova

Iz radova plenarne sednice 

23.06.2022

Skupština Republike Kosovo, pod predsedavanjem predsednika Glauk Konjufca, nastavila je rad sa preostalim tačkama sa jučerašnje sednice.

Predsednik Konjufca je na početku sednice najavio da će ponovo biti stavljeni na glasanje predlozi zakona koji juče nisu imali kvorum za odlučivanje.

Tako su poslanici usvojili Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Tužilačkom savetu Kosova, Nacrt zakona o trgovačkim markama i Nacrt zakona o zaštiti vazduha od zagađivanja.

Dalje, prvo razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskim fondovima Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115, Zakonom br. 04/L-168 i Zakonom br. 05/L-116, bio je predmet široke rasprave u Skupštini.

U svojstvu inicijatora ovog nacrta zakona, poslanik Bekim Haxhiu je zatražio od poslanika da glasaju za ovaj nacrt zakona, smatrajući ga veoma neophodnim za građane Kosova.

„Ovaj nacrt zakona je neophodan, jer je potreban građanima zbog situacije, ekonomske krize i rasta cena“, rekao je Haxhiu.

U ime Komisije za budžet, rad i transfere, predsednik Armend Muja je izjavio da komisija kojim predsedava ne podržava usvajanje Nacrta zakona o penzijskim fondovima.

Istog mišljenja je bila i poslanica Mimoza Kusari - Lila, koja je uzela reč ispred PG Pokreta Samoopredeljenje. Prema rečima poslanice Kusari - Lila, ovi penzioni fondovi nisu namenjeni za ublažavanje trenutne ekonomske situacije.

„Povlačenje sredstava Trusta ostaviće posledice koje predlagači ne shvataju ozbiljno i kojima se ne poklanja dužna pažnja u javnom diskursu“, rekla je predsednica PG LVV, jasno stavljajući do znanja da grupa koju ona predstavlja ne podržava usvajanje ovog zakona.

S druge strane, poslanik Memli Krasniqi, ispred PG Demokratske partije Kosova, rekao je da građani isključivo traže mogućnost povlačenja sredstava Trusta.

„Znam da nije lako biti poslanik većine, bio sam nekoliko puta. Pozivam vas da budete poslanici građana. Pozivam vas da budete smeli i da glasate za Trust, jer je danas građanima potreban vaš glas“, rekao je Krasniqi. 

Isti zahtev uputio je i poslanik Besijan Mustafa, koji se sa govornice obratio Skupštini u ime PG Demokratskog saveza Kosova. Prema njegovim rečima, inflacija je dostigla 12,5 odsto, zbog čega su cene hrane porasle i do 83 odsto, pa je jedina alternativa, kako je rekao, Trust.

Zbog vaše lenjosti ostala je samo ova opcija, ta da se povuče Trust“, naglasio je Mustafa.

Dalje, ispred PG Alijanse za budućnost Kosova, poslanik Pal Lekaj je rekao da građani sa nadom i strepnjom čekaju usvajanje Trusta.

„Ovaj dan je poseban, jer ga čekaju svi građani. Oni čekaju da dobiju sredstva koja imaju na svojim računima“, dodao je Lekaj.

Nakon izjava parlamentarnih grupa, reč je uzeo premijer Kosova Albin Kurti.

Premijer Kurti je tokom svog obraćanja još jednom jasno stavio do znanja da se o ovom nacrtu zakona ne treba ni raspravljati, a kamoli usvajati.

„Rušenjem penzionog sistema ne pomažemo nikome. Ne možemo naštetiti Trustu za trenutne probleme jer rizikujemo da ostanemo bez njega. Znam da ovaj nacrt zakona neće proći, ali o njemu ne treba ni da se raspravlja“, naglasio je premijer Kurti.

Na ovoj tački rasprave, sednicom je predsedavala potpredsednica Saranda Bogujevci, koja je dala reč ministru finansija Hekuran Murati. Ministar Murati je izneo i neke činjenice koje po njemu govore zašto ne treba glasati o nacrtu zakona o Trustu.

„Mi smo kao Vlada dali svoje mišljenje zašto se po ovom pitanju ne treba ići dalje, jer će se uništiti institucija, i uništiće se i budućnost penzionera“, izjavio je Murati.

Nakon duže rasprave, nacrt zakona je stavljen na glasanje, ali je samo 44 poslanika glasalo za, dok je 57 poslanika bilo protiv, što nije usvojeno u Skupštini.

Posle ovakvog rezultata, poslanici opozicije su napustili salu, međutim sednica je nastavljena narednim tačkama.

Tako je Skupština usvojila Nacrt zakona o šumama, koji je predstavio ministar administracije lokalne samouprave, Elbert Krasniqi.

Potom je ministarka pravde Albulena Haxhiu predstavila poslanicima Nacrt zakona o sprovođenju ciljanih finansijskih sankcija. Ona je rekla da je ovaj nacrt zakona koristan jer omogućava Kosovu da spreči terorističke napade. Predmetni zakon je stavljen na glasanje i usvojen je. 

Ministar Liburn Aliu je predstavio Nacrt zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja, u kom slučaju je rekao da je ovaj nacrt zakona izrađen uz konsultacije sa stručnjacima u ovoj oblasti, te da stoga treba da bude usvojen.

Podršku u ime Komisije za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, planiranje i razvoj dala je i predsednica Fitore Pacolli, koja je to ocenila veoma značajnim. I ovaj nacrt zakona je usvojila Skupština.

Armend Muja je uzeo reč kao zamenik predsednika Komisije, da detaljnije iznese zahtev Parlamentarne anketne komisije u vezi sa procesom donošenja odluka u energetskom sektoru za period 2006-2022, na zakonodavnom, izvršnom i regulatornom nivou i u javnim preduzećima za produženje mandata. 

„Zahtev se podnosi zbog kompleksnosti terena i komisiji je potrebno dodatno vreme“, rekao je poslanik Muja.

Ovaj zahtev je dobio podršku poslanika i kao takav je usvojen.

Naredna tačka koja je razmotrena je zahtev za usvajanje budžeta Parlamentarne anketne komisije u vezi sa procesom odlučivanja u sektoru energetike za period 2006-2022, na zakonodavnom, izvršnom, regulatornom nivou i u javnim preduzećima. Zahtev je podržan glasanjem poslanika.

Isti zahtev je podnela i Parlamentarna anketna komisija u vezi sa upravljanjem energetskom krizom od strane Vlade Republike Kosovo. Ovaj zahtev je podnela poslanica Jeta Statovci, u svojstvu člana ove komisije. I ovaj zahtev je dobio dovoljno glasova poslanika.

Prisutni poslanici u sali jednoglasno su imenovali predsednika i četiri člana borda u Telu za razmatranje nabavki. To je učinjeno nakon što je reč uzeo premijer Albin Kurti, koji je objasnio proces intervjuisanja kandidata.

Povodom narednih tačaka dnevnog reda, predsednik Konjufca je najavio da bi bilo ispravnije da se one razmatraju kada budu prisutni poslanici drugih parlamentarnih grupa.

U ovim okolnostima, prema rečima predsednika Konjufca, ove tačke bi trebalo da budu rešene u narednim danima. Time je zatvorena sednica za danas.