Skupština Republike Kosova

Sve vesti

Deklaracija Skupštine Kosova o dogaðajima u Mitrovici

17.03.2004

Skupština Kosova je prekinula svoju redovnu sednicu zbog dramatičnih dogaðaja u Mitrovici. Sve parlamentarne grupe slozile su se da izraze ovu zajedničku poruku u ime Skupštine Kosova, ističući da će Skupština pratiti aktuelnu situaciju i ponašati se shodno razvoju dogaðaja i odgovornosti koje ima kao institucija.

Deklaracija Skupštine Kosova o dogaðajima u Mitrovici

17.03.2004

Skupština Kosova je prekinula svoju redovnu sednicu zbog dramatičnih dogaðaja u Mitrovici. Sve parlamentarne grupe slozile su se da izraze ovu zajedničku poruku u ime Skupštine Kosova, ističući da će Skupština pratiti aktuelnu situaciju i ponašati se shodno razvoju dogaðaja i odgovornosti koje ima kao institucija.

Deklaracija Skupštine Kosova o dogaðajima u Mitrovici

17.03.2004

Skupština Kosova je prekinula svoju redovnu sednicu zbog dramatičnih dogaðaja u Mitrovici. Sve parlamentarne grupe slozile su se da izraze ovu zajedničku poruku u ime Skupštine Kosova, ističući da će Skupština pratiti aktuelnu situaciju i ponašati se shodno razvoju dogaðaja i odgovornosti koje ima kao institucija.

Nedzat Daci je osudio ranjavanje mladića Srpske pripadnosti

16.03.2004

Odgovarajući istrazni organi će istraziti i otkriti zločince, dok će se graðanima garantovati sloboda kretanja

Nedzat Daci je osudio ranjavanje mladića Srpske pripadnosti

16.03.2004

Odgovarajući istrazni organi će istraziti i otkriti zločince, dok će se graðanima garantovati sloboda kretanja