Skupština Republike Kosova

Građansko obrazovanje / Skupština za decu

Skupština Republike Kosovo je direktno izabrana institucija od strane građana. Kao takva, ona zastupa i štiti interese građana.

Razmatranjem i usvajanjem zakona, ustava i drugih dokumenata, Skupština vrši svoju zakonodavnu funkciju.

Postavljanjem pitanja za vladu, razmatranjem izveštaja i nadzorom sprovođenja zakona, skupština obavlja svoju nadzornu funkciju.

Na ovoj stranici ćete naći druge važne informacije o načinu kako funkcioniše Skupština, o radu koji obavlja i aktivnostima koje realizuje.

Takođe, možete istraživati više o demokratiji, možete se upoznati sa zgradom i otkriti kako da organizujete sastanak u Skupštini.

Skupština pridaje poseban značaj komunikaciji s javnošću i njenom pristupu na zakonodavni rad, posebno za mlade uzraste. Stoga, ovaj sajt je posvećen ovoj kategoriji društva.

Poseban stub je na usluzi nastavnicima građanskog vaspitanja, koji pomoću dobijenih informacija mogu da učine nastavu atraktivnijom.