Skupština Republike Kosova

Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu

Komisija, u okviru delokruga i odgovornosti, razmatra sva pitanja iz oblasti energetike, rudarstva, poštanskog sektora, telekomunikacija, informacionih i komunikacionih tehnologija, digitalne ekonomije, javnih preduzeća, trgovine, industrije, turizma, zaštite potrošača, meteorologije, akreditacije, standardizacije, nafte, strateških dobara, industrijske svojine, ekonomske zone, privatnog sektora, inovacije, preduzetništva, stranih ulaganja i strateških ulaganja.

Kalendar aktivnosti komisije

utorak, 11.00 14 mart 2023
Sala N10

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
utorak, 11.00 28 februar 2023
Sala N10

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Armend

Ademaj

Koordinator

038 200 10 627

044 768 600

[email protected]

Muhamet

Morina

Visoki zvanicnik oblasti

038 200 10 642

044 208 234

[email protected]

Veton

Raci

Zvanicnik oblasti

038 200 10 649

044 510 066

[email protected]

Dokumenti komisije

sreda 02 jun 2021

Plan rada za 2021. godinu

četvrtak 05 avgust 2021

PARLAMENTARNI ISTRAŽIVAČKI RAD - Pravna regulacija kriptovalute

DELOKRUG

Delokrug Komisije uključuje: 

  • Razmatranje nacrta zakona iz svog delokruga rada;
  • Razmatranje opšte strategije o razvoju privrednih delatnosti između Kosova i drugih država, davanje preporuka Skupštini i nadležnom ministarstvu, i dr.;
  • Stvaranje pravne infrastrukture i najsigurnijeg okruženja za investicije, trgovinske sporazume, koncesije u energetici, mineralnim resursima i vezano za razvoj ovih privrednih grana. 
  • Posvećenost utvrđivanju i praćenju sprovođenja opštih politika u oblasti ekonomije, trgovine, industrije, energetike, informacione tehnologije i drugim oblastima u okviru nadležnosti;
  • Nadgledanje primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju SSP, u skladu sa odgovornostima ministarstava i drugih resora koje nadgleda komisija;
  • Razmatranje nacrta budžeta i pregled budžeta relevantnog resornog ministarstva i nezavisnih agencija i preporuka Komisije za budžet, njegovo razmatranje i usvajanje u Skupštini, uključujući i amandmane;
  • Nadzor nad sprovođenjem zakona iz njegovog delokruga;
  • Nadgledanje rada nezavisnih agencija i regulatora koje je uspostavila Skupština, kao i razmatranje kandidata za odbore;
  • Razmatranje učinka javnih preduzeća; 
  • Razmatranje ostalih pitanja definisanih Poslovnikom i pitanja koja se posebnom odlukom Skupštine prenose ovoj Komisiji.

 

U vršenju svojih funkcija, Komisija će sarađivati sa relevantnim resornim ministarstvom i svim drugim ministarstvima, od kojih može zatražiti konkretne podatke, uključujući direktne izveštaje ministara ili drugih odgovornih lica, kada to zahteva Komisija.