Skupština Republike Kosova

Grupi i Deputetëve të Rinj

Kosovski parlamentarci posetiće Albaniju

13.04.2004

Komisija Skupštine Kosova, osim susreta sa dotičnim drzavnim subjektima posetiće i nekoliko proizvodnih kapaciteta.

Kosovski parlamentarci posetiće Albaniju

13.04.2004

Komisija Skupštine Kosova, osim susreta sa dotičnim drzavnim subjektima posetiće i nekoliko proizvodnih kapaciteta.

Përbërja e grupit

Dokumente