Skupština Republike Kosova

Grupi i Deputetëve të Rinj

Tome Hajdaraj na Kongresu veterinara Letonije

20.04.2004

Predsednik Komisije za poljoprivredu,šumarstavo i razvoj sela Skupštine Kosova susreće se i sa zvaničnicima ove drzave

Kosovski parlamentarci posetiće Albaniju

13.04.2004

Komisija Skupštine Kosova, osim susreta sa dotičnim drzavnim subjektima posetiće i nekoliko proizvodnih kapaciteta.

Përbërja e grupit

Dokumente