Skupština Republike Kosova

Grupi i Deputetëve të Rinj

Skupština Kosova odbacuje Rezoluciju Srbije

01.04.2004

Deklaracija na početku zasedanja Skupštine Kosova, odrzanog 1. aprila, predsedavajučeg Fatmira Sejdiu u vezi Rezolucije Skupštine Srbije o autonomiji Srba na Kosovu

Skupština Kosova odbacuje Rezoluciju Srbije

01.04.2004

Deklaracija na početku zasedanja Skupštine Kosova, odrzanog 1. aprila, predsedavajučeg Fatmira Sejdiu u vezi Rezolucije Skupštine Srbije o autonomiji Srba na Kosovu

Përbërja e grupit

Dokumente