Skupština Republike Kosova

Grupi i Deputetëve të Rinj

Predsednik Skupštine Daci posetio je Crveni krst Kosova

31.05.2004

Probleme Crvenog krsta Kosova treba rešavati na institucionalnih način i zakonom
Èudno je kako UNMIK toleriše paralelno funkcionisanje Crvenog krsta Srbije na Kosovu

Predsednik Skupštine, akademik Nadzat Daci, primio je biskupa Vincenzo Paglia

28.05.2004

Sveti Edzidio obnavlja jednu pravoslavnu crkvu na Kosovu

Përbërja e grupit

Dokumente