Skupština Republike Kosova

Nasuf Bejta

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija zа ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije

Përkatësia etnike: Shqiptar;

Ditëlindja: 03.11.1960;

Vendlindja: Smrekonicë - VUSHTRRI;

Statusi civil: 

Arsimimi: Fak. Elektroteknik;

Gjuhë tjetër përveç amtares: Frënge, Serbokroate;

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: Mësimdhënës i lëndëve të elektroteknikës në SHMT "Lutfi Musiqi" - Vushtrri;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!