Skupština Republike Kosova

Elbert Krasniqi

STRANKA:NOVA DEMOKRATSKA INICIJATIVA KOSOVA (IRDK)

Etnička pripadnost: Egipćanin;

Datum rođenja: 22.09.1986;

Mesto rođenja: Peć;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Pravnik;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Nemački, Srpsko-hrvatski, Italijanski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti:

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!