Skupština Republike Kosova

Enis Kervan

STRANKA:KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI (KDTP)

POSLANIČKA GRUPA: MULTIETNIČKA (ME)

Komisije: Komisija za prava, interese zajednica i povratakKomisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport

Etnička pripadnost: Turčin;

Datum rođenja: 04.04.1979;

Mesto rođenja: Prizren;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Dr. Filoloških nauka;

Jezici osim maternjeg: Albanski, Srpski, Engeski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik, potpredsednik Skupštine III saziv i IV saziv zamenik ministra pri MONT-u, Ministar MPSR;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!