Skupština Republike Kosova

Hydajet Hyseni Kaloshi

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija za prava, interese zajednica i povratakKomisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 10.03.1954;

Mesto rođenja: S. Prelepnica - GNJILANE;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Fakultet;

Jezici osim maternjeg: Francuski, Engleski, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Novinar, Kodirektor SPA, Poslanik;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!