Skupština Republike Kosova

Direkcija za protokol i međunarodne odnose

 

 

Direkcija za protokol i međunarodne odnose odgovorna je za:

a. Sprovođenje Zakona o državnom protokolu, Zakona o upotrebi državnih simbola i protokolarnih pravila i ceremonijala, kao i Pravilnika o osnivanju među-parlamentarnih grupa prijateljstva,
b. Tehničku i profesionalnu podršku Predsedniku i Skupštine Kosova, za stvaranje i jačanje njenih veza sa parlamentima drugih zemalja, sa među-parlamentarnim organizmima i međunarodnim organizmima i pripremu i izradu godišnjeg plana međunarodnih aktivnosti,
c. Podršku u realizaciji parlamentarne delatnosti, koja se organizuje u Republici Kosova, na inicijativu ili pod pokroviteljstvom Predsednika Skupštine, članova Predsedništva ili parlamentarnih komisija,
d. Tehničke pripreme i organizovanje službenih poseta van zemlje Predsednika Skupštine, članova Predsedništva i parlamentarnih komisija, šefova parlamentarnih grupa, poslanika, grupa prijateljstva i osoblja Skupštine za programe poseta, putne karte, VIP prelaske, smeštaj, vize, rezervaciju transporta i hotela;
e. Tehničke pripreme i organizovanje dočeka i ispraćaja stranih delegacija, Predsednika parlamenata, međudržavnih parlamentarnih delegacija i pozvanih gostiju, povodom poseta u Republici Kosova,
f. Organizovanje svečanih sednica, podršku na redovnim sednicama, susretima, sednicama predsedništva Skupštine i šefova parlamentarnih grupa, pripremanje sala, postavljanje zastava,
g. Vođenje evidencije, očuvanje, sistematizaciju dokumentacije i obezbeđivanje potrebnih informacija za međunarodnu delatnost Skupštine Kosova,
h. Stara se o razmeni informacija, poklona, telegrama i dr., koje realizuje Predsednik ili Skupština u okviru delokruga rada ove direkcije,
i. Saradnju sa Kabinetom Predsednika Skupštine, poslanicima, sekretarom i drugim službama Skupštine za sprovođenje međunarodnih aktivnosti, kao i obezbeđivanje protokolarne i konzularne službe,
j. Sarađuje sa Državnim protokolom, Kancelarijom za konzularna pitanja u Ministarstvu za spoljne poslove i sa Opštom direkcijom Policije i Aerodroma u vezi sa organizovanjima,
k. Realizaciju drugih obaveza u vezi sa delokrugom rada direkcije, koje proizilaze tokom procesa rada i aktivnosti za međunarodne odnose i protokol.

2. Direkcija za protokol i međunarodne odnose sastoji se od:
a. Jedinice za protokol,
b. Jedinice za međunarodne odnose.

Tel: 038 211 786, 038 200 10 012

Email: [email protected]