Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vendimet e Seancës

19 Shtator 2022

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit nr. 08-V-006