Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligjet

343 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-260
Ligji nr.08/L-260 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-258
Ligji nr.08/L-258 për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin