Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligjet

289 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-217
Ligji nr.08/L-217 për ratifikimin e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve në kontekstin e marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-216
Ligji nr.08/L-216 për ratifikimin e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin