Kuvendi i Republikës së Kosovës

Për media

Rregullorja për rendin dhe qasjen e mediave dhe të publikut në punën e Kuvend

Strategjia për informim dhe komunikim e Kuvendit të Republikës së Kosovës