Kuvendi i Republikës së Kosovës

Mëso rreth Kuvendit

Dëshironi të mësoni më shumë se si funksionon Kuvendi ynë, çfarë bën dhe si zgjidhen deputetët?
Si funksionojnë komisionet parlamentare apo edhe si bëhen ligjet?
Këtu mund të gjeni përgjigjet në këto dhe pyetje të tjera, e po ashtu mund të mësoni edhe rreth të drejtave që u garanton Kushtetuta jonë.

 

Fëmijët në Kuvend
 

 

Kuvendi Ynë (broshurë)

Kushtetua jonë (poster)