Kuvendi i Republikës së Kosovës

Erxhan Galushi

PARTIA:LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS (LPRK)

GRUPI PARLAMENTAR: MULTIETNIK (ME)

KOMISIONET: Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër KorrupsionitKomision për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes

Përkatësia etnike: Rom;

Ditëlindja: 15.11.1988;

Vendlindja: Prizren;

Statusi civil: I martuar;

Arsimimi: Jurist;

Gjuhë tjetër përveç amtares: Shqipe, Serbe, Turke, Angleze;

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: Aktivist në OJQ ‘’Durmish Asllano”, Ass.adm. OJQ ‘’Iniciativa 6’’, Zyrtar I arsimit ojq ‘’V.RAE”, Koordinator Nacional ‘’REF’’, Zyrtar ligjor ‘’AT’’, Këshilltar në MD, Zv.ministër në M.Bujqësisë, Deputet;

DEKLARIMI I PASURISË

PYETJET DREJTUAR DEPUTETIT

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Pyetja juaj u dergua.

Faleminderit