Assembly of the Republic of Kosova

Today, the Women Caucus organizes a round table discussion regarding gender responsive policies for the family in Kosovo

13.03.2023

Women Caucus organizes the round table discussion on the gender responsive policies for the family in Kosovo: “Promoting Maternity Leave in Kosovo: Strategies for Change - Inclusion of Work-Life Balance Provisions”. 

The round table is held today on the 13th of March 2023. 

Time: 13:00 o’clock 

Venue: 506


Agenda: 

13:00 - 13:10    Welcome 
13:10 - 13:30    Opening remarks 
Mrs. Tinka Kurti, Head of the Women Caucus 
Mrs. Albulena Haxhiu, Minister of Justice 
Mrs. Sandra Horina, Head of Office, Austrian Development Agency
Dr. Visare Mujko-Nimani, Head of Office, UNFPA in Kosovo
13:30 - 13:33    Mrs. Eliza Hoxha, MP, member of the  GGD Board
13:33 - 14:36

13:36 - 14:39      Mrs. Valentina Bunjaku, MP, member of the GGD Board

Mrs. Albana Bytyqi, MP, member of the  GGD Board
14:40- 14:45    Mrs. Nicole Farnsworth, Program Director, Kosovo Women's Network
14:45 – 14:55     Znj. Dita Dobranja, Eksperte e Ekonomisë, Autore e Përmbledhjes së Politikave: Dispozitat për Koston e Lejes së Lehonisë, Atësisë dhe Lejen Prindërore në Ligjin e Punës
14:55 – 15:25     Diskutim i hapur
15:30    Përfundim


Mirëpresim ekipet tuaja!