Assembly of the Republic of Kosova

Kryesia e Kuvendit të Kosovës - Legjislature 7

26.12.2019 - 06.01.2021

Bazuar në Rregulloren e Punës, Kryesia takohet çdo javë kur takohet edhe Kuvendi, për të shqyrtuar dhe përgatitur rendin e ditës së Kuvendit për mbledhjen e javës vijuese, si dhe rendin e përkohshëm të ditës për dy javë më vonë.

Kryesia siguron që çfarëdo mocioni përmbajtësor që mbështetet nga gjashtë ose më shumë deputetë të Kuvendit, të futet në rendin e ditës për seancën plenare të Kuvendit brenda tri javësh pune prej kur është marrë kjo shkallë e mbështetjes.

Kryesia miraton vendimet e saj me konsensus. Në rast se mungon konsensusi, përpos në rastet të përcaktuara, ajo vendos me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

Vjosa Osmani - Sadriu

Acting President of the Republic of Kosovo
Speaker of Parliament of the Republic of Kosovo

 
Vjosa Osmani-Sadriu was born on May 17, 1982 in Mitrovica, Republic of Kosovo. She completed elementary and high school in Mitrovica. She graduated from the Faculty of Law at the University of Prishtina. She completed her Master and Doctoral studies at the University of Pittsburgh in Pennsylvania, USA.

She was elected a member of the Parliament of the Republic of Kosovo in four terms, becoming the most voted woman in the history of parliamentary elections and the second most voted politician in the parliamentary elections in Kosovo. In previous terms, she chaired the Parliamentary Committee on Foreign Affairs, the Standing Committee on European Integration and was the Deputy Chair of the Committee on Constitutional Reform.
 
On February 3, 2020, Vjosa Osmani was elected the first woman Speaker of Parliament of the Republic of Kosovo. On November 5, 2020, Vjosa Osmani becomes Acting President of the Republic of Kosovo.
 
During 2006-2010, Vjosa Osmani served as Chief-of-Staff to the President Sejdiu and Senior Advisor on Legal Affairs and Foreign Affairs. She has represented the President in the Commission for the drafting of the Constitution of the Republic of Kosovo. She was a member of the team of the Republic of Kosovo in the case before the International Court of Justice regarding the declaration of the independence of Kosovo.
 
Since 2006 she has been lecturing at the Faculty of Law of the University of Prishtina, while she has also taught at the University of Pittsburgh in the USA as a visiting professor. For several years she has also taught at RIT - Kosovo (AUK), AAB – Riinvest College and has held thematic lectures at other universities in Europe and the USA.
 
She has been honored by the University of Pittsburgh with the Sheth International Award. She is a member of the Board of the Parliamentary Network of the World Bank and the International Monetary Fund and a member of the Steering Committee of the young MPs of the World Bank and the IMF.
 
She speaks English, Turkish, Serbo-Croatian and communicates in Spanish. She is married to Prindon Sadriu and have twin daughters, Anda Elisa Sadriu and Dua Tiara Sadriu. She lives in Prishtina.

Nënkryetarët e Kuvendit - Legjislature 7

Arbërie Nagavci

Vice-President

Self-determination Movement!

Kujtim Shala

Vice-President

Democratic League of Kosovo

Memli Krasniqi

Vice-President

Democratic Party of Kosovo

Slavko Simić

Vice-President

Serbian List

Fikrim Damka

Vice-President

Turkish Democratic Party of Kosovo