Lajmet e fundit

Mbledhja e Komisionit për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes

e hënë, 24.01.2022

Pyetjet të cilat nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen.

Pyetja juaj u dërgua. 

Ju faleminderit!