Lajmet e fundit

Komisioni për Legjislacion … draftoi Kodin e sjelljes për deputetët e Kuvendit të Kosovës

e martë, 27.02.2024

Mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrje të Financave Publike

e martë, 27.02.2024

U konstituua Grupi i Miqësisë i Kuvendit të Republikës së Kosovës me Parlamentin e Finlandës

e martë, 27.02.2024

Pyetjet të cilat nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen.

Pyetja juaj u dërgua. 

Ju faleminderit!