Skupština Republike Kosovo

Predsednica Skupštine

Vjosa Osmani - Sadriu

Predsednica

Govori predsednice Skupštine