Seancat plenare

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

tjetër 26 Dhjetor 15:00 Transkripta Shih Seancen
Rendi Ditës
1 . Formimi i Komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve
2 . Dhënia e betimit të deputetëve
3 . Zgjedhja e Kryetarit të Kuvendit dhe e nënkryetarëve të Kuvendit
Plenare 22 Gusht 10:00 Transkripta Shih Seancen
Rendi Ditës
1 . Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për IPA 2018 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Europian
2 . Shqyrtimi i propozimit të Grupit të deputetëve për shpërberjen e Legjislaturës së gjashtë (6) të Kuvendit të Republikës së Kosovës