Prokurimi

e shtunë 14 shtator 2019

Planfikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2019