Kuvendi i Republikës së Kosovës

Memorandum

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut përfaqësuar nga Ambasada Britanike