Assembly of the Republic of Kosovo

Prokurimi

Tuesday 17 December 2019

Planfikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2019