Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Četvrta Zakonodavna Perioda (12.12.2010 - 07.05.2014)

Naser Osmani

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • LDK

Partija

Lični podaci

 • Rođen 04.05.1962 u Magure
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Ekonomski Fakultet

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Potpredsednik Centralnog Saveta za finansije Kosova ( KQFK), 1993-2000
  Poslanik (1998,2004-2007, 2007-2010,2011)
  Èlan Predsedništva LDK-a
  Predsednik LDK-a ZA Lipjane

Adresa

 • Magure

Telefon

 • 044 501 777