Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Četvrta Zakonodavna Perioda (12.12.2010 - 07.05.2014)

Naser Osmani

Funkcije u Skupštini Kosova

   Parlamentarna grupa

  • LDK

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 04.05.1962 u Magure
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Ekonomski Fakultet

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Potpredsednik Centralnog Saveta za finansije Kosova ( KQFK), 1993-2000
   Poslanik (1998,2004-2007, 2007-2010,2011)
   Èlan Predsedništva LDK-a
   Predsednik LDK-a ZA Lipjane

  Adresa

  • Magure

  Telefon

  • 044 501 777