Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Utorak, 16.01.2018 13:00 u sali S-I

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacart zakona br. 06/L-005 o Porezu na Nepokretnu Imovinu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Ostalo.

 

Zapisnik