Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Četvrtak, 30.11.2017 11:00

Dnevni red

11. Glasanje N/zakona o trgovačkim društvima,

12. Glasanje N/zakona o standardizaciji,

13. Glasanje N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-214,

14. Glasanje N/zakona o kritičnoj infrastrukturi,

15. Glasanje N/zakona o beležništvu,

16. Preporuka Komisije za javnu administraciju, Lokalnu upravu i medije za razrešenje jednog člana Odbora Radio-televizije Kosova,

17. Razmatranje godišnjeg izveštaja Centralne banke Kosova za 2016 godinu,

18. Razmatranje godišnjeg izveštaja o budžetu Republike Kosova za 2016 godinu,

19. Razmatranje godišnjeg izveštaja o funkcionisanju Sistema unutrašnje kontrole javnih finansija javnog sektoru Kosova za 2016 godinu,

20. Formiranje Ad-hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana borda RTK-a, iz redova srpske zajednice,

21. Formiranje Ad -hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Borda za žalbe,

22. Izbor jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije,

23. Izbor dva (2 ) člana Rukovodećeg borda Fonda penzijske štednje Kosova.

 Elektronsko glasanje

Tačka 11
Tačka 12
Tačka 13
Tačka 14
Tačka 15
Tačka 16
Tačka 17
Tačka 18
Tačka 19