Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Utorak, 14.11.2017 13:00 u sali N 303

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 1.11.2017. godine;
3. Senzibilizacija lekara Kosova u vezi izbora za Skupštinu lekarske komore -podrška institucija za konsolidaciju I funkcionisanje Lekarske komore Kosova ;
4. Razno.

Zapisnik