Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 14.11.2017 11:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija sa ekspertima Projekta pobratimljenja o glavnim politikama I zakonodavnim izazovima koji se odnsoe na proces SSP-a;
3. Razmatranje budžetskih zahteva institucija /agencija koje spadaju u delokrug Komisije za zakonodavstvo;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br. 06/L-010 o beležništvu;
5. Razno.

Zapisnik